Program PTB

Informacje ogólne

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (§ 6 i 7) celem działania Towarzystwa jest krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu w technice, medycynie, rehabilitacji, fizjoterapii, ergonomii i sporcie.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, zebrań naukowych, odczytów, konkursów naukowych, prowadzenie akcji wydawniczej oraz udzielanie konsultacji i ekspertyz. Może też podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania. 

Program działania Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w świetle ustaleń Krajowego Zjazdu Członków z 6 września 2016

Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, obradujący w Białej Podlaskiej w dniu 6 września 2016, wskazał na następujące problemy:

 • konieczność zmniejszenia zaległości członków PTB w opłacaniu składek oraz poprawy sytuacji w zakresie ich regularnego wnoszenia w przyszłości, 
 • celowość podjęcia współpracy z European Society of Biomechanics,
 • potrzeba współdziałania z Polską Akademią Nauk i jej Komitetami,
 • konieczność utrzymania wysokiej pozycji naukowej czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics, a nawet jej poprawy,
 • potrzeba zmian w regulaminie nagrody PTB dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa.

Program działania Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w roku 2017, przyjęty w Warszawie, w dniu 3 marca 2017:

 1. Tworzenie warunków do lepszej identyfikacji członków PTB z Towarzystwem, a w efekcie zwiększenie liczby członków opłacających regularnie składkę członkowską;
 2. Wdrożenie regularnych działań informacyjnych o działalności PTB, w szczególności poprzez opracowanie i upowszechnienie drogą elektroniczną „Biuletynu informacyjnego PTB”;
 3. Uporządkowanie stanu prawnego i wykonanie modernizacji strony internetowej Towarzystwa;
 4. Analiza możliwości i celowości pozyskania Członków wspierających oraz opracowanie zasad współpracy Towarzystwa z Członkami wspierającymi;
 5. Opracowanie Regulaminu udzielania patronatu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla organizacji konferencji naukowych;
 6. Ocena możliwości prawnych podjęcia działalności dochodowej Towarzystwa;
 7. Współpraca z Redakcją Acta of Bioengineering and Biomechanics;
 8. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym konferencji BIOMECHANICS 2018;
 9. Współpraca z Komitetem Organizacyjnym konferencji Majówka Młodych Biomechaników 2017;
 10. Nawiązanie współpracy z Komitetami Polskiej Akademii Nauk;
 11. Podjęcie działań ukierunkowanych na nawiązanie współpracy w European Society of Biomechanics;
 12. Bieżąca działalność administracyjna.

Interesujesz się biomechaniką?

Zapraszamy do kontaktu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.