Jak zostać członkiem PTB

Członek zwyczajny PTB

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia wykazująca zainteresowanie biomechaniką, a zwłaszcza osoba związana z tą problematyką w pracy zawodowej, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do PTB podpisaną przez dwóch członków wprowadzających.

  2. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

(Statut PTB, § 9)

Opłaty członkowskie

Podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Członków PTB, który odbył się on-line 16.10.2020 uchwalono zmianę wysokości rocznej składki członkowskiej od 2021 roku. Aktualnie wynosi ona:

  • 60 PLN dla członków bez stopnia naukowego doktora oraz członka-emeryta
  • 90 PLN dla członków z minimum stopniem doktora (Dr, Dr hab., Prof.)

 Składki należy opłacać do 31 marca każdego roku przelewem na konto PTB.

Bez względu na deklaracje wpłacającego składki zaliczane są zawsze w pierwszym rzędzie na pokrycie zadłużenia.

Przystąpienie do PTB

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiego Towarzystwa Biomechaniki powinny przesłać wypełnioną i podpisaną (przez Członków wprowadzających oraz kandydata) deklarację pocztą tradycyjną na adres Zarządu PTB.

Aktualizacja danych członka PTB

Wszystkich członków, których dane uległy zmianie prosimy o wypełnienie formularza aktualizacji danych i przesłanie pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres Zarządu PTB.

Interesujesz się biomechaniką?

Zapraszamy do kontaktu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.