Władze PTB

Skład Zarządu PTB na lata 2020-2024

Małgorzata SYCZEWSKA – prezes

Szczepan PISZCZATOWSKI - wiceprezes

Grzegorz MILEWSKI – wiceprezes

Marek PAWLIKOWSKI – sekretarz Generalny

Eugeniusz SAJEWICZ – skarbnik

Katarzyna ARKUSZ - sekretarz

Adam CZAPLICKI – członek Zarządu

Anna HADAMUS – członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjne PTB na lata 2020-2024

Krzysztof BUŚKO – przewodniczący

Sławomir WINIARSKI

Jolanta PAUK

Janusz JASZCZUK

Adam MAZURKIEWICZ


Skład Sądu Koleżeńskiego PTB na lata 2020-2024

Włodzimierz ERDMANN - przewodniczący

Michalina BŁAŻKIEWICZ

Krzysztof DZIEWIECKI

Anna NIKODEM

Małgorzata SOBERA