Dokumenty

Statut PTB

TEKST JEDNOLITY

Statut Polskiego Towarzystwa Biomechaniki został uchwalony na Krajowym Zjeździe Członków 2 września 2014 roku i zatwierdzony postanowieniem sądu w dniu 5 kwietnia 2016 roku.

 

Regulamin zarządu PTB - PDF

Regulamin Komisji Rewizyjnej PTB - PDF

Regulamin członka zwyczajnego" (obowiązuje od 1 stycznia 2019) - PDF