Profesor Romuald BĘDZIŃSKI oraz Profesor Tadeusz BURCZYŃSKI zostali członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, która odbyła sięw dniu 5 grudnia 2019 w Warszawie, dwaj członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zostali wybrani członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Romuald Jerzy Będziński jest jednym z członków założycieli PTB. Był Prezesem Zarządu PTB (VI kadencja) w latach 2008-2012 i czterokrotnie Wiceprezesem Zarządu PTB, w latach 2000-2008, 2012-2020. Jest założycielem i pierwszym Redaktorem Naczelnym (1999-2013) czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics. Przez wiele lat pracował na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie organizowana była przy jego znaczącym zaangażowaniu ostatnia konferencja BIOMECHANICS 2018.

Prof. Tadeusz Burczyński jest wieloletnim członkiem PTB. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat pracował na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Śląskiej. Jest związany ze środowiskiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, którego był prezesem w okresie pięciu kadencji (od 1999 do 2009).