„Mini-Sympozjum” Warszawa 9 maja 2019

INFORMACJA

o przebiegu zebrania naukowego „mini-Sympozjum” na temat:

Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka

 Dnia 9 maja 2019 roku odbyło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „mini-Sympozjum”, którego celem było stworzenie platformy sprzyjającej wymianie poglądów i doświadczeń zgromadzonych w różnych jednostkach naukowych, w których prowadzone są badania związane z analizą własności narządu równowagi człowieka. Impulsem do zorganizowania spotkania było obserwowane rozproszenie informacji o wynikach badań posturograficznych, realizowanych w różnych uczelniach i instytucjach warszawskich. Zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie powyższą tematyką także pracowników innych uczelni krajowych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Wydziałów WF i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydziału WF AWF Warszawa. Ogółem w „mini-Sympozjum” wzięło udział ponad 60 osób. Wykłady wprowadzające wygłosili: Wiszomirska I, Kaczmarczyk K.: Fizjologiczne podstawy funkcji narządu równowagi; Wychowański M.: Aparatura, sprzęt pomiarowy i metody pomiaru stabilności; Błażkiewicz M i wsp.: Parametry i wskaźniki oceny stanu funkcjonalnego narządu równowagi. Ponadto krótką prezentację systemu do automatyzacji pomiarów w teście „wstań i idź” (Timed Up and Go test) przeprowadził Pan Adam Bazela. Po każdym wykładzie przeprowadzono około 45 minutową dyskusję. Spotkanie było bezpłatne a prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszaw mgr Zbigniew Sikora udostępnił bez opłat pomieszczenia klubu Relax Qultura. Panie mgr inż. Barbara Łysoń, mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska były zaangażowane w sprawy organizacyjne. Uczestnicy „mini-Sympozjum” otrzymali certyfikaty. Fotorelacja z wydarzenia pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1MKjApYMmR9xIcJZVEoHssRNAOQXlpIMA?usp=sharing

Podsumowując należy uznać, że w opinii uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, spotkanie było ciekawe i pożyteczne, z perspektywą ewentualnej dalszej, międzyośrodkowej współpracy naukowej. Istnieją realne podstawy do zaplanowania następnego „mini-Sympozjum” podejmującego kolejny problem z zakresu metrologii i metodologii badań biomechanicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Wit