Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

ProfAJ

W dniu 20 marca 2019 Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych, 50 monografii, 2 podręczniki, 26 redakcji zbiorów prac, 17 książek pokonferencyjnych, 27 wydań renomowanych czasopism oraz 10 prac zwartych.

Profesor Jan Awrejcewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki a w latach 2012-2016 był Wiceprezesem Zarządu. Był też organizatorom International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2014 (Łódź, 1-3.09.2014). Jego szczególne osiągnięcia z zakresu biomechaniki inżynierskiej dotyczyły prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki czemu udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe.

Profesor Jan Awrejcewicz jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, który znacząco przyczynił się do rozwoju polskiej nauki i rozpowszechniania jej osiągnięć poza granicami kraju.