Konferencje biomechaniczne

Biomechanics 2020   (8 - 10 września 2021)www.biomechanics2020.wum.edu.pl

XVI Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych" (Warszawa, 5.03.2021) https://sites.google.com/site/analizaruchuwklinice/

XIV Wiosna z Fizjoterapią, temat przewodni: Narząd ruchu - biomechanika, diagnostyka i leczenie (Warszawa, 24.04.2021 - konferencja on-line) https://wiosna.wum.edu.pl/node/656

Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników (21 - 23 maja 2021) http://www.biomechanik.pl/advances/en/16-2/

13th International Conference BIOMDLORE 2021 (21 - 23.10.2021, TBA, Lithuania) https://www.biomdlore.lt/

17th Int Symp on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and 5th Conf on Imaging and Visualization (7 - 9.09.2021 Bonn, Niemcy) https://www.cmbbe-symposium.com/2021/