Witamy na odświeżonej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki !!!

Tworząc nową wersję strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki wychodzimy naprzeciw potrzebie zapewnienia łatwego dostępu Członków naszego Towarzystwa do bieżących informacji o działalności PTB. Służyć temu będą komunikaty pojawiające się na stronie głównej, dostępne też po wybraniu opcji „Aktualności” z górnego Menu. Obok można znaleźć aktualne dane adresowe do kontaktów z Zarządem PTB oraz informacje o koncie bankowym Towarzystwa. 

Boczne menu podzielone zostało na trzy części. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze informacje o PTB. Chcemy gromadzić tutaj dane i dokumenty o trwałej wartości dla Towarzystwa. Znajdziecie więc w tej części m.in. Statut czy Regulaminy organów kolegialnych. W zakładce „Członkostwo” zebrane zostały najważniejsze informacje niezbędne do wstąpienia i działalności w ramach PTB. Zwracam uwagę na udostępniony formularz aktualizacji danych kontaktowych, do wypełnienia którego zachęcam wszystkich Członków, do których nie dociera bieżąca korespondencja ze strony Towarzystwa.  Prezentujemy tutaj również informacje o obecnych oraz poprzednich władzach PTB. Staramy się opracować dokument podsumowujący dotychczasową historię PTB. Nie jest on jeszcze gotowy, dlatego zakładka „Historia” jest póki co pusta. Może włączysz się w tworzenie tego opracowania przesyłając na adres Zarządu ciekawe zdjęcia i informacje? W czerwcu 2017 roku minie 30 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. To znakomita okazja do podsumowania dotychczasowej działalności. Wśród najważniejszych informacji o PTB zamieszczać też będziemy biografie osób szczególnie zasłużonych dla PTB (zakładka: Członkowie honorowi). 

Druga część menu poświęcona jest bieżącej działalności Towarzystwa. Prezentujemy tutaj min. aktualny program działania. Dostępne też są informacje o czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics oraz wydawnictwach książkowych poświęconych biomechanice. Zachęcamy do korzystania z informacji o konferencjach, jakie organizuje PTB. Przy tej okazji warto poznać bogatą historię konferencji biomechanicznych organizowanych w Polsce. Ważne miejsce w działalności Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zajmuje organizacja konkursów naukowych dla młodych biomechaników. W przeszłości był to konkurs im. doktora Andrzeja Komora. Nad udokumentowaniem jego historii ciągle jeszcze pracujemy. Prezentujemy natomiast opis aktualnie organizowanego konkursu im. prof. Moreckiego i prof. Fidelusa. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy założenia i regulamin konkursu, jak też informacje o laureatach z lat ubiegłych. W końcowej części menu znaleźć będzie można komunikaty z obrad Krajowych Zjazdów Członków PTB oraz z posiedzeń Zarządu. 

W ostatniej części udostępniać chcemy linki do ważnych dla biomechaników stron internetowych. Jeżeli chcesz, aby informacja o Twoim ośrodku znalazła się wśród dostępnych linków, skontaktuj się z Zarządem PTB. 

O tym, czy odnowiona strona internetowa stanie się cennym dla Ciebie źródłem informacji i będziesz chciał na nią często zaglądać zadecydujemy wszyscy razem. Zachęcamy do dzielenia się wiadomościami, które Waszym zdaniem winny dotrzeć do wszystkich Członków PTB. Prosimy też o zgłaszanie zauważonych błędów. Mamy nadzieję, że odnowiona strona internetowa będzie inspirowała do kontaktów pomiędzy Członkami PTB i przyczyni się do bliższej integracji środowiska polskich biomechaników.  

Z pozdrowieniami,
Szczepan Piszczatowski
Prezes Zarządu

6 kwietnia 2017