IX Krajowy Zjazd Członków PTB

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Zarząd PTB zaprasza wszystkich członków Towarzystwa oraz osoby zainteresowane działalnością PTB do udziału w IX Krajowym Zjeździe Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. IX Zjazd Członków PTB odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Biomechanics 2016 w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej we wtorek 6 września 2016 o godz. 12.00 - w I terminie lub w przypadku braku kworum w II terminie: wtorek 6 września 2016 o godz. 12:20.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo w oficjalnym zaproszeniu - Zawiadomienie o IX Zjeździe PTB i Zebraniu Zarządu.