Ośrodki biomechaniki w Polsce

Biała Podlaska

AWF Biała Podlaska, Katedra Nauk Przyrodniczych

Białystok

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej, Zakład Anatomii i Biomechaniki

Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki i Inżynierii Sportowej

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Mechatroniki

Gliwice

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki

Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki

Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Katowice

         Akademia Wychowamia Fizycznego w Katowicach, Katedra Motoryczności 
         Człowieka, Zakład Biomechaniki

         Akademia Wychowamia Fizycznego w Katowicach, Pracownia Biomechaniki

Łódź

Politechnika Łódzka, Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki

Opole

        Politechnika Opolska, Katedra Biomechaniki

Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Biomechaniki

Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Zakład Biomechaniki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Wychowania Fizycznego, Zakład Anatomii i Biomechaniki

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

        Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Rehabilitacji

Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki

Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Biomedycznej I Mechaniki Eksperymentalnej

Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Inżynierii Biomedycznej