Nagroda im. prof. Moreckiego i Fidelusa

Podstawa prawna

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa przyznawana jest zgodnie § 7  Statutu PTB, który dopuszcza organizowanie konkursów naukowych mających na celu krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki. 

Funkcjonowanie nagrody normuje Regulamin (pdf)

Zasady organizacji konkursu

Dokumenty niezbędne do wysłania zgłoszenia


Geneza nagrody

Pierwszą nagrodą naukową, jaka była przyznawana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki była Nagroda im. dra Andrzeja Komora. W chwili, gdy jej formuła uległa wyczerpaniu, Polskie Towarzystwo Biomechaniki z inicjatywy Prof. dr hab. Andrzeja Wita, postanowiło zorganizować nowy konkurs mający na celu „zachęcenie absolwentów różnego typu uczelni wyższych do podejmowania prac naukowych z zakresu biomechaniki oraz popularyzację tej dyscypliny nauki w Polsce” (cytat z preambuły Regulaminu).

Na patronów konkursu wybrano prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa, uważanych za pionierów rozwoju biomechaniki nie tylko w Polsce. Ci dwaj wybitni uczeni, reprezentujący różne dziedziny nauki (Prof. A.Morecki - nauki techniczne, prof. K.Fidelus - nauki przyrodnicze), podjęli współpracę w latach 50-tych XX stulecia, wytyczając na lata nowe kierunki badań na styku tych dziedzin nauki. Stworzyli także swoje własne szkoły naukowe, kształcąc i promując młode kadry biomechaników.

Organizując zasady konkursu przyjęto, że w skład komisji konkursowej będą zawsze wchodzili uczniowie prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji PTB, na terenie której rozstrzygana będzie dana edycja konkursu. 


Organizacja konkursu

Konkurs o nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa organizowany jest nie częściej jak raz w roku kalendarzowym. W praktyce jest on przeprowadzany przy okazji konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, które odbywają się co dwa lata. 

Komisja Konkursowa może każdorazowo ogłosić szczegółowe warunki kolejnej edycji konkursu, dlatego osoby zainteresowane udziałem w konkursie winne sprawdzić aktualne informacje zamieszczone na stronie internetowej najbliższej konferencji PTB.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa


Edycja 2010 (Warszawa)

I miejsce – Małgorzata Żak (Politechnika Wrocławska)
II miejsce – Roman Grygoruk (Politechnika Warszawska)
III miejsce – Joanna Gorwa (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Edycja 2012 (Białystok)

I miejsce – Michalina Błażkiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Równorzędne wyróżnienia:

Anna Floriańczyk (Politechnika Warszawska)
Magdalena Kobielarz (Politechnika Wrocławska, Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu)


Edycja 2014 (Łódź)

Równorzędne wyróżnienia:

Daniel Mirosław Jodko (Politechnika Łódzka)
Krzysztof Nasiłowski (Politechnika Łódzka)

 

Edycja 2018 (Zielona Góra)

I miejsce - Marta Kozuń (Politechnika Wrocławska)

II miejsce - Katarzyna Szepietowska (Politechnika Gdańska)

III miejsce - Paulina Szyszka (Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej)

Wyróżnienie - Artur Struzik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)