Cele PTB

Celem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki 

jest krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu w technice, medycynie, rehabilitacji, fizjoterapii, ergonomii i sporcie.

(Statut PTB,  § 6)

 

PTB realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, zebrań naukowych, odczytów, seminariów, konkursów naukowych prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl obowiązujących przepisów, prowadzenie akcji wydawniczej oraz nieodpłatnie konsultacji i ekspertyz, 

2) współpracę z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o tych samych lub podobnych celach działania. 

(Statut PTB,  § 7)