Zmiana terminu Biomechanics 2020

Polskie Towarzystwo Biomechaniki informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 oraz brakiem pewności, że we wrześniu 2020 możliwe będzie przeprowadzenie konferencji, Zarząd PTB podjął decyzję o zmianie terminu International Conference of the Polish Society of Biomechanics.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 8-10 września 2021.

Dalsze szczegóły będą dostępne na stronie konferencji https://biomechanics2020.wum.edu.pl/

Profesor Romuald BĘDZIŃSKI oraz Profesor Tadeusz BURCZYŃSKI zostali członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk

Podczas 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, która odbyła sięw dniu 5 grudnia 2019 w Warszawie, dwaj członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zostali wybrani członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Romuald Jerzy Będziński jest jednym z członków założycieli PTB. Był Prezesem Zarządu PTB (VI kadencja) w latach 2008-2012 i czterokrotnie Wiceprezesem Zarządu PTB, w latach 2000-2008, 2012-2020. Jest założycielem i pierwszym Redaktorem Naczelnym (1999-2013) czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics. Przez wiele lat pracował na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie organizowana była przy jego znaczącym zaangażowaniu ostatnia konferencja BIOMECHANICS 2018.

Prof. Tadeusz Burczyński jest wieloletnim członkiem PTB. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat pracował na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Śląskiej. Jest związany ze środowiskiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, którego był prezesem w okresie pięciu kadencji (od 1999 do 2009).

BIOMECHANICS 2020

Biomechanics 2020

Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki BIOMECHANICS 2020, która odbędzie się w dniach 9-11 września 2020 r. w Warszawie.

Konferencja BIOMECHANICS to największe organizowane w Polsce forum poświęcone zagadnieniom z dziedziny biomechaniki. Obecna edycja będzie niepowtarzalną okazją do zaprezentowania wyników swoich badań oraz wymiany doświadczeń w dyskusjach z naukowcami z całego świata.

Szczegółowe informacje są podane na: www.biomechanics2020.pl  (1st announcement)

„Mini-Sympozjum” Warszawa 9 maja 2019

INFORMACJA

o przebiegu zebrania naukowego „mini-Sympozjum” na temat:

Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka

 Dnia 9 maja 2019 roku odbyło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „mini-Sympozjum”, którego celem było stworzenie platformy sprzyjającej wymianie poglądów i doświadczeń zgromadzonych w różnych jednostkach naukowych, w których prowadzone są badania związane z analizą własności narządu równowagi człowieka. Impulsem do zorganizowania spotkania było obserwowane rozproszenie informacji o wynikach badań posturograficznych, realizowanych w różnych uczelniach i instytucjach warszawskich. Zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie powyższą tematyką także pracowników innych uczelni krajowych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Wydziałów WF i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydziału WF AWF Warszawa. Ogółem w „mini-Sympozjum” wzięło udział ponad 60 osób. Wykłady wprowadzające wygłosili: Wiszomirska I, Kaczmarczyk K.: Fizjologiczne podstawy funkcji narządu równowagi; Wychowański M.: Aparatura, sprzęt pomiarowy i metody pomiaru stabilności; Błażkiewicz M i wsp.: Parametry i wskaźniki oceny stanu funkcjonalnego narządu równowagi. Ponadto krótką prezentację systemu do automatyzacji pomiarów w teście „wstań i idź” (Timed Up and Go test) przeprowadził Pan Adam Bazela. Po każdym wykładzie przeprowadzono około 45 minutową dyskusję. Spotkanie było bezpłatne a prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszaw mgr Zbigniew Sikora udostępnił bez opłat pomieszczenia klubu Relax Qultura. Panie mgr inż. Barbara Łysoń, mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska były zaangażowane w sprawy organizacyjne. Uczestnicy „mini-Sympozjum” otrzymali certyfikaty. Fotorelacja z wydarzenia pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1MKjApYMmR9xIcJZVEoHssRNAOQXlpIMA?usp=sharing

Podsumowując należy uznać, że w opinii uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, spotkanie było ciekawe i pożyteczne, z perspektywą ewentualnej dalszej, międzyośrodkowej współpracy naukowej. Istnieją realne podstawy do zaplanowania następnego „mini-Sympozjum” podejmującego kolejny problem z zakresu metrologii i metodologii badań biomechanicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Wit