Nowy Regulamin członka PTB

Nowy Regulamin członka PTB

Od początku roku 2019 obowiązuje nowy Regulamin członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Dokument ten reguluje prawa i obowiązki członków PTB. Oto najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzenie dwóch rodzajów składki członkowskiej: normalnej i ulgowej,
  • Przyznanie prawa do opłacania składki ulgowej zarówno osobom przed uzyskaniem stopnia doktora (podobnie jak dotychczas) jak też członkom – emerytom,
  • Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do wnoszenia składki ulgowej oraz tracąca takie uprawnienia powinna zgłosić ten fakt do Skarbnika PTB,
  • Wprowadzono zasadę, że roczną składkę  członkowską  należy  opłacić  przelewem  na  konto  bankowe  PTB  do 31 marca  każdego  roku  lub  w  ciągu  miesiąca  od  otrzymania  informacji  o  przyjęciu w poczet członków PTB,
  • Uregulowano też możliwość wysyłania przez Zarząd PTB pisemnych upomnień i wezwania do opłacenia zaległych składek zarówno listem jak też pocztą elektroniczną. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, Skarbnik przedstawia Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków.

Prosimy wszystkich członków, którzy maja zaległości w opłacaniu składek, a chcą pozostać członkami PTB, o uregulowanie należności wobec PTB. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem PTB (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na wiosennym zebraniu Zarządu planujemy skreślić z listy członków osoby, których zaległość będzie większa niż 18 miesięcy.

Laureaci Konkursu o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa 2018

Podczas International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018 rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu naukowego o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa.

Laureatami konkursu w roku 2018 zostali:

I miejsce - dr inż. Marta Kozuń (Politechnika Wrocławska)

"Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości strukturalne i mechaniczne ścian naczyń krwionośnych");

II miejsce - mgr inż. Katarzyna Szepietowska (Politechnika Gdańska)

"Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling";

artukuł naukowy autorów: Szepietowska, K., Magnain, B., Lubowiecka, I., Florentin, E. (2018). Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling. Structural and Multidisciplinary Optimization, 57(3), 1391-1409.

III miejsce - dr Paulina Szyszka (Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej)

"Variability range of selected biomechanical parameters of the snatch lift in elite female weightlifters", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Zmienność wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów");

Wyróżnienie - dr Artur Struzik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

"Estimation of potential elastic energy during the countermovement phase of a vertical jump based on the force-displacement curve".

Gratulujemy wszystkim laureatom. Zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu.

Zakończona konferencja w Zielonej Górze

Zakończona konferencja w Zielonej Górze

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTB pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom International Conference of the Polish Society of Biomechanics, która odbyła się w dniach 5-7 września 2018 w Zielonej Górze.

Podczas konferencji, w dniach 4-5 września 2018 odbyło się też posiedzenie Zarządu. Relację z jego obrad znaleźć można w zakładce Zebrania Zarządu.

W Zielonej Górze, w dniu 5 września 2018 odbył się Krajowy Zjazd Członków PTB. Do najważniejszych decyzji zjazdu należy z pewnością nadanie godności członka honorowego osobom o szczególnych zasługach dla naszego Towarzystwa. Znaleźli się wśród nich:

  1. Będziński Romuald Jerzy,
  2. Dworak Lechosław Bogdan,
  3. Kędzior Krzysztof Józef,
  4. Wit Andrzej Franciszek.

Krajowy Zjazd Członków uchwalił też Regulamin Członka Zwyczajnego. W jego treści uregulowano najważniejsze prawa i obowiązki członków Towarzystwa. Wprowadzono dwa rodzaje składki członkowskiej: normalną i ulgową, oraz określono osoby upoważnione do wnoszenia składki ulgowej (osoby przed uzyskaniem stopnia doktora oraz członkowie – emeryci, pod warunkiem przesłania odpowiedniej informacji do Skarbnika PTB). Krajowy Zjazd Członków podjął też uchwałę w sprawie ustalenia od roku 2019 wysokości składki normalnej na poziomie 60 zł oraz składki ulgowej na poziomie 40 zł.

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zdjęcie ze strony Uniwersytetu Jyväskylä https://www.jyu.fi/

W dniu 10 października 2018 w wieku 78 lat zmarł Profesor Paavo Komi.

Paavo Komi urodził się w Kauhajoki (Finlandia). Studiował na Uniwersytecie w Helsinkach (BS degree  w roku 1963) a następnie na Uniwersytecie Jyväskylä (1966). Tytuł doktora uzyskał w Penn State University (1969). Swoją karierę zawodową związał z University Jyväskylä, gdzie pracował do roku 2004, będąc w latach 1980 – 2004 profesorem na Wydziale Sportu i Nauk o Zdrowiu (Faculty of Sport and Health Sciences). Był siedmiokrotnym Doktorem Honoris Causa.

Paavo Komi był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Biomechaniki  (ISB) w latach 1981-1985. W uznaniu dla jego licznych zasług dla rozwoju biomechaniki w roku 1999 został mu nadany Muybridge Medal a w roku 2005 tytuł członka honorowego International Society of Biomechanics.  

Paavo Komi był bardzo aktywny w zakresie nauk o sporcie. Jego badania koncentrowały się nad mechanizmami adaptacji funkcji neuromięśniowych w wysiłku sportowym. Współtworzył European College of Sport Sciences ( ECSS), a latach 1995 – 1099 przewodniczył tej organizacji.

W uznaniu Jego zasług dla nauk o sporcie został w roku 2001 udekorowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC)  medalem Olympic  Order Award.

Prof. Paavo Komi miał swój wielki wkład w rozwój polskiej biomechaniki. Z jego życzliwości korzystało wielu polskich uczonych goszcząc na stażach w University Jyväskylä oraz prowadząc wspólne badania.