Acta of Bioengineering and Biomechanics

Okładka książki Acta of Bioengineering and Biomechanics

Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Biomechaniki wydawane jest prestiżowe czasopismo naukowe Acta of Bioengineering and Biomechanics. Czasopismo ukazuje się od 1999 roku jako kwartalnik. Od roku 2010 znajduje się na liście filadelfijskiej (jest indeksowane w Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCIE), Journal Citation Reports (JCR) Focus On: Sport Science & Medicine).

Tematyka Acta of Bioengineering and Biomechanics poświęcona jest najnowszym osiągnięciom z zakresu inżynierii biomedycznej oraz biomechaniki w czterech głównych obszarach badań naukowych: biomechanika tkanek, biomechanika sportu, biomechanika ortopedyczna oraz biomateriały. W publikowanych artykułach prezentowane są aktualne i oryginalne wyniki badań naukowych realizowanych w ośrodkach badawczych w kraju i poza granicami Polski. W Acta of Bioengineering and Biomechanics publikowane są, poza pracami oryginalnymi, również artykuły przeglądowe, do przygotowania których zapraszani są przez Redaktora Naczelnego wybitni naukowcy z całego świata.

Każdy manuskrypt nadesłany do czasopisma podlega ocenie przez niezależnych Recenzentów, których wiedza i doświadczenie korespondują z tematyką pracy. Dążenie do najwyższego poziomu publikowanych prac wspiera Komitet Naukowy Acta of Bioengineering and Biomechanics, który tworzą doświadczeni naukowcy o udokumentowanym dorobku tematycznie związanym z profilem czasopisma.

Wszystkie dotychczas opublikowane w Acta of Bioengineering and Biomechanics artykuły dostępne są on-line na stronie domowej czasopisma: http://www.actabio.pwr.wroc.pl. Na stronie internetowej zostały również zamieszczone aktualne informacje na temat czasopisma i jego profilu, jak również na temat wymogów przygotowywania manuskryptów oraz procesu ich oceny.

Interesujesz się biomechaniką?

Zapraszamy do kontaktu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.