30. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

Polskie Towarzystwo Biomechaniki w dniu 21 czerwca 2017 kończy 30 lat.

Posiedzenie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki odbyło się w dniu 21 czerwca 1987 roku w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Miało ono miejsce na jeden dzień przed rozpoczęciem Ogólnopolskiej Konferencji Biomechaniki. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 46 osób reprezentujących ośrodki naukowe z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Szczecina, Katowic i Łodzi. Spotkaniu Grupy Inicjatywnej przewodniczył Profesor Adam Morecki z Politechniki Warszawskiej. Honory gospodarza pełnił dr Włodzimierz Erdmann.

W czasie Posiedzenia Założycielskiego podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Wyłoniono też Zarząd Tymczasowy w składzie: prof. Bober Tadeusz (AWF Wrocław), dr Erdmann Włodzimierz S. (AWF Gdańsk), prof. Fidelus Kazimierz (Inst. Sportu / AWF Warszawa), prof. Kabsch Aleksander (AWF Poznań), doc. Kędzior Krzysztof (Politechnika Warszawska), doc. Macukow Bohdan (Politechnika Warszawska), prof. Morecki Adam (Politechnika Warszawska), powiększony wkrótce o prof. Jerzego Kiwerskiego.

Na Przewodniczącego Zarządu Tymczasowego wybrano prof. Adama Moreckiego. Sekretarzem Generalnym został doc. Krzysztof Kędzior.

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się własnymi wspomnieniami, zdjęciami lub innymi materiałami dotyczącymi historii powstania i rozwoju Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, chętnie umieścimy je na stronie PTB. Ciągle pracujemy nad opracowaniem zakładki poświęconej historii PTB. 

PTB afiliowane przy European Society of Biomechanics

Prezydent European Society of Biomechanics (ESB) - Stephen Ferguson, oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (PTB) - Szczepan Piszczatowski, podpisali memorandum o stowarzyszeniu obu Towarzyst.

Celem dokonanej afiliacji jest wzajemne promowanie zadań obu Towarzystw oraz ułatwianie współpracy pomiędzy Członkami PTB i ESB.

Stowarzyszenie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki z European Society of Biomechanics jest realizacją jednego ze strategicznych celów wyznaczonych nowemu Zarządowi PTB przez ostatni Krajowy Zjazd Członków PTB, który obradował 6 września 2016 w Białej Podlaskiej.

Witamy na odświeżonej stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki !!!

Tworząc nową wersję strony internetowej Polskiego Towarzystwa Biomechaniki wychodzimy naprzeciw potrzebie zapewnienia łatwego dostępu Członków naszego Towarzystwa do bieżących informacji o działalności PTB. Służyć temu będą komunikaty pojawiające się na stronie głównej, dostępne też po wybraniu opcji „Aktualności” z górnego Menu. Obok można znaleźć aktualne dane adresowe do kontaktów z Zarządem PTB oraz informacje o koncie bankowym Towarzystwa. 

Boczne menu podzielone zostało na trzy części. Pierwsza z nich zawiera najważniejsze informacje o PTB. Chcemy gromadzić tutaj dane i dokumenty o trwałej wartości dla Towarzystwa. Znajdziecie więc w tej części m.in. Statut czy Regulaminy organów kolegialnych. W zakładce „Członkostwo” zebrane zostały najważniejsze informacje niezbędne do wstąpienia i działalności w ramach PTB. Zwracam uwagę na udostępniony formularz aktualizacji danych kontaktowych, do wypełnienia którego zachęcam wszystkich Członków, do których nie dociera bieżąca korespondencja ze strony Towarzystwa.  Prezentujemy tutaj również informacje o obecnych oraz poprzednich władzach PTB. Staramy się opracować dokument podsumowujący dotychczasową historię PTB. Nie jest on jeszcze gotowy, dlatego zakładka „Historia” jest póki co pusta. Może włączysz się w tworzenie tego opracowania przesyłając na adres Zarządu ciekawe zdjęcia i informacje? W czerwcu 2017 roku minie 30 lat od utworzenia Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. To znakomita okazja do podsumowania dotychczasowej działalności. Wśród najważniejszych informacji o PTB zamieszczać też będziemy biografie osób szczególnie zasłużonych dla PTB (zakładka: Członkowie honorowi). 

Druga część menu poświęcona jest bieżącej działalności Towarzystwa. Prezentujemy tutaj min. aktualny program działania. Dostępne też są informacje o czasopiśmie Acta of Bioengineering and Biomechanics oraz wydawnictwach książkowych poświęconych biomechanice. Zachęcamy do korzystania z informacji o konferencjach, jakie organizuje PTB. Przy tej okazji warto poznać bogatą historię konferencji biomechanicznych organizowanych w Polsce. Ważne miejsce w działalności Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zajmuje organizacja konkursów naukowych dla młodych biomechaników. W przeszłości był to konkurs im. doktora Andrzeja Komora. Nad udokumentowaniem jego historii ciągle jeszcze pracujemy. Prezentujemy natomiast opis aktualnie organizowanego konkursu im. prof. Moreckiego i prof. Fidelusa. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy założenia i regulamin konkursu, jak też informacje o laureatach z lat ubiegłych. W końcowej części menu znaleźć będzie można komunikaty z obrad Krajowych Zjazdów Członków PTB oraz z posiedzeń Zarządu. 

W ostatniej części udostępniać chcemy linki do ważnych dla biomechaników stron internetowych. Jeżeli chcesz, aby informacja o Twoim ośrodku znalazła się wśród dostępnych linków, skontaktuj się z Zarządem PTB. 

O tym, czy odnowiona strona internetowa stanie się cennym dla Ciebie źródłem informacji i będziesz chciał na nią często zaglądać zadecydujemy wszyscy razem. Zachęcamy do dzielenia się wiadomościami, które Waszym zdaniem winny dotrzeć do wszystkich Członków PTB. Prosimy też o zgłaszanie zauważonych błędów. Mamy nadzieję, że odnowiona strona internetowa będzie inspirowała do kontaktów pomiędzy Członkami PTB i przyczyni się do bliższej integracji środowiska polskich biomechaników.  

Z pozdrowieniami,
Szczepan Piszczatowski
Prezes Zarządu

6 kwietnia 2017

 

BIOMECHANICS 2016

POLSKIE TOWARZYSTWO BIOMECHANIKI

BIOMECHANICS 2016

gotowe-mniejsze

KEYNOTE SPEAKERS

Professor Mark LATASH College of Health and Human Development, Pennsylvania State University, USA
Professor Jorge AMBRÓSIO Department of Mechanical Engineering, Technical University of Lisbon, Portugal
Professor Arnold BACA Department of Sport Science, University of Vienna, Austria
Professor Matthew PAIN School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, UK
Professor Mikhail SHESTAKOV Training Center of Russian National Teams, Scientific Research Department, Russia

 

Link text