Wybory 2020 do Zarządu PTB

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 października 2020 na godz 14.00 (I termin) lub 14.20 (II termin) Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.
Zjazd odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (on-line).
Szczegółowe informacje o organizacji zjazdu, sposobie głosowania oraz planowanym porządku obrad znajdziecie Państwo poniżej.
Wszelką korespondencję dotyczącą zjazdu, a w szczególności zgłoszenia zamiaru udziału w zjeździe,  należy kierować wyłącznie na specjalny adres e‑mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednym z zadań zjazdu będzie wybór nowych władz PTB (Prezes i Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński). Liczymy na Państwa udział w tym ważnym wydarzeniu.
--------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Biomechaniki,

Niniejszym pragniemy poinformować, że działając na podstawie Statutu PolskiegoTowarzystwa Biomechaniki, § 23, pkt 10 oraz § 19, Zarząd PTB na swoim zebraniu w dniu 27 sierpnia 2020 postanowił zwołać Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki na dzień 16 października 2020 na godz. 14.00.

W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków PTB, Zarząd Polskiego TowarzystwaBiomechaniki zwołuje Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w drugim terminie na dzień 16 października 2020 na godz. 14.20.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) Krajowy Zjazd Członków, zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie MS Teams oraz z użyciem systemu do głosowania zdalnego WZA24.

Porządek obrad zaproponowany w Uchwale Zarządu PTB nr 32/2016-2020 przewiduje:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Komisji Wnioskowej
4. Zatwierdzenie uchwał Zarządu o przyjęciu nowych członków PTB
5. Zatwierdzenie uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków PTB
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
9. Informacja Skarbnika o stanie finansów PTB
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PTB
12. Uchwalenie Regulaminu Wyborczego
13. Wybory Komisji Wyborczej
14. Wybory Prezesa PTB na kadencję 2020-2024
15. Wybory członków Zarządu PTB na kadencję 2020-2024
16. Wybory członków Komisji Rewizyjnej PTB na kadencję 2020-2024
17. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego PTB na kadencję 2020-2024
18. Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich
19. Dyskusja na temat planowanych konferencji PTB
20. Informacja i dyskusja na temat zgłoszonych wniosków
21. Zakończenie obrad

Porządek obrad może ulec zmianie.

Informujemy, że Zarząd powołał zespół odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenieKrajowego Zjazdu Członków w składzie:
1. Piszczatowski Szczepan – Prezes PTB
2. Pawlikowski Marek – Sekretarz Generalny PTB
3. Syczewska Małgorzata – Członek Zarządu PTB
4. Buśko Krzysztof – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTB.
--------------------------------------------------------------------------------------

W trosce o zapewnienie bezproblemowego przebiegu zjazdu organizowanego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie MS Teams oraz systemu do głosowania zdalnegoWZA24 prosimy o rejestrację zamiaru uczestnictwa w Krajowym Zjeździe Członków PTB do dnia 12października 2020 (poniedziałek), do godz. 16.00. Rejestracji można dokonać wysyłając e-mail zwrotny na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zawierający w swojej treści:· Imię i Nazwisko członka PTB,· Aktualny adres e-mail (na który zostanie wysłany link pozwalający dołączyć do zebrania onlineoraz dane dostępowe do systemu głosowania zdalnego WZA24).

Osoby, które nie dokonają rejestracji w terminie, o którym mowa powyżej muszą liczyć się zmożliwością wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających im późniejszy udział w zjeździei głosowaniach, chociaż oczywiście zrobimy wszystko, aby w ostateczności można było dołączyć dozjazdu nawet w jego trakcie.

Zjazd będzie prowadzony na platformie MS Teams z zapewnieniem transmisji obrad posiedzenia wczasie rzeczywistym przy dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnik może wypowiadać się w toku obrad. Pani Rektor Politechniki Białostockiej wyraziła zgodę na wykorzystanie uczelnianej platformy naszej politechniki dla potrzeb przeprowadzenia zjazdu. Osoby zarejestrowane otrzymają link do posiedzenia on-line z informacją o terminie i sposobie dołączeniado zebrania. Uczestnik zjazdu chcący w pełni uczestniczyć w zjeździe powinien posiadać urządzenie zdostępem do Internetu (komputer, smartfon, tablet) wyposażone w kamerę i mikrofon. Z szerszym opisem systemu można zapoznać się na stronie https://support.microsoft.com/pl-pl/teams.

Wszystkie głosowania będą prowadzone na platformie WZA24 firmy MWC sp. z o.o. Każdy zarejestrowany uczestnik zjazdu otrzyma przed zebraniem link do strony umożliwiającej udział wgłosowaniach oraz indywidualny login i hasło. Opis systemu WZA24 można znaleźć na stroniehttp://wza-online.pl/.

Informujemy, że przebieg posiedzenia będzie rejestrowany (obraz i dźwięk). Osoby, które nieInformujemy, że przebieg posiedzenia będzie rejestrowany (obraz i dźwięk). Osoby, które niewyrażają zgody na rejestrację swojego wizerunku zobowiązane są do wyłączenia kamery. Osoby,które nie wyrażają zgody na rejestrację swojego głosu zobowiązane są do wyłączenia mikrofonu.

We wszystkich sprawach związanych z Krajowym Zjazdem Członków prosimy kontaktować sięwyłącznie poprzez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Marek Pawlikowski (Sekretarz Generalny)  i  Szczepan Piszczatowski (Prezes PTB)