Nowy Regulamin członka PTB

Nowy Regulamin członka PTB

Od początku roku 2019 obowiązuje nowy Regulamin członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Dokument ten reguluje prawa i obowiązki członków PTB. Oto najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzenie dwóch rodzajów składki członkowskiej: normalnej i ulgowej,
  • Przyznanie prawa do opłacania składki ulgowej zarówno osobom przed uzyskaniem stopnia doktora (podobnie jak dotychczas) jak też członkom – emerytom,
  • Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do wnoszenia składki ulgowej oraz tracąca takie uprawnienia powinna zgłosić ten fakt do Skarbnika PTB,
  • Wprowadzono zasadę, że roczną składkę  członkowską  należy  opłacić  przelewem  na  konto  bankowe  PTB  do 31 marca  każdego  roku  lub  w  ciągu  miesiąca  od  otrzymania  informacji  o  przyjęciu w poczet członków PTB,
  • Uregulowano też możliwość wysyłania przez Zarząd PTB pisemnych upomnień i wezwania do opłacenia zaległych składek zarówno listem jak też pocztą elektroniczną. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, Skarbnik przedstawia Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków.

Prosimy wszystkich członków, którzy maja zaległości w opłacaniu składek, a chcą pozostać członkami PTB, o uregulowanie należności wobec PTB. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem PTB (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na wiosennym zebraniu Zarządu planujemy skreślić z listy członków osoby, których zaległość będzie większa niż 18 miesięcy.