Biomechanics 2018

Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018.

Konferencja odbędzie się w Zielonej Górze, w dniach 5-7 września 2018. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się Stephan Ferguson, Andrzej Maciejczak, John Rasmussen, Gwendolen Reilly oraz Patrik Schmuki. 

Termin nasyłania streszczeń mija 1 czerwca 2018.

Publikacja pełnych tekstów w materiałach konferencyjnych BIOMECHANICS 2018

Przypominamy, że uczestnicy zainteresowani publikacją pełnego tekstu artykułu w materiałach konferencyjnych BIOMECHANICS 2018 wydawanych przez Springer, powinni przesłać artykuł przygotowany zgodnie z wymaganiami organizatorów konferencji do 30 marca 2018.

Materiały te będą zgłoszone do indeksacji w Web of Science. O kwalifikacji zgłoszonych artykułów do publikacji w materiałach konferencyjnych wydawanych przez Springer zadecyduje komitet redakcyjny na podstawie recenzji.

Prosimy o zapoznanie się z  II komunikatem (the second announcement)

Więcej informacji na stronie http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/