Inne konferencje pod patronatem PTB

Majówka Młodych Biomechaników

Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej jest cyklicznie organizowanym wydarzeniem naukowym skierowanym przede wszystkim do młodych adeptów biomechaniki. Konferencja organizowana jest co roku począwszy od 2004 roku. Od pierwszych edycji konferencji współorganizatorami Majówki były dwa towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Podstawowy trzon organizatorów konferencji stanowią pracownicy Katedry Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.

Pierwszym organizatorem Majówki była prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska. Po jej śmierci dzieło kontynuuje grupa wychowanków Pani Profesor pod kierunkiem prof. Marka Gzika.

Aktualnie Majówka Młodych Biomechaników jest organizowana przez reprezentację trzech śląskich uczelni: Katedrę Biomechatroniki (Politechnika Śląska), Katedrę Motoryczności Człowieka (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach), Katedrę i Oddział Kliniczny Ortopedii (Śląski Uniwersytet Medycznych).

Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych

Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych" organizowane jest w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie od roku 2005. 
Jest jednodniowym spotkaniem lekarzy, fizjoterapeutów, inżynierów oraz innych specjalistów zajmujących się teoretycznymi i praktycznymi aspektami badania ruchu w środowisku klinicznym.
Sympozjum odbywa się zawsze w pierwszy piątek marca. Od początku jego główna organizatorką jest Prof. dr hab. Małgorzata Syczewska.
 

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o wieloletniej tradycji upowszechniania i wskazywania roli biomechaniki w nauce, w praktyce sportowej i rehabilitacyjnej. Cykliczność tego wydarzenia pełni znaczącą rolę w integracji polskiego środowiska naukowców zajmujących się możliwościami funkcjonowania organizmu jak również teoretyków sportu i fizjoterapeutów. Stanowi źródło nowych rozwiązań dla analizy i optymalizacji techniki ruchu, obciążeń biernego i czynnego aparatu ruchu oraz metod diagnozy i oceny mechaniki ciała ludzkiego.

Sympozjum jest organizowane co dwa lata począwszy od roku 2001. Inicjatorem Sympozjum Biomechaniki Sportu, przekształconego następnie w  Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji był prof. Czesław Urbanik.