Kongresy międzynarodowe organizowane w Polsce

VIIth International Congress of Biomechanics, 18-22 września 1979, Warszawa

VIIth International Congress of Biomechanics odbył się w Warszawie w Pałacu Kultury pod auspicjami International Society of Biomechanics. Ze strony polskiej głównymi organizatorami były Politechnika Warszawska i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Współprzewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli profesorowie Adam Morecki i Kazimierz Fidelus, współsekretarzami naukowymi byli wtedy doktorzy, Krzysztof Kędzior i Andrzej Wit. W Kongresie wzięło udział 341 uczestników i 55 osób towarzyszących z 29 krajów, wygłoszono 170 referatów i zaprezentowano 25 posterów. Bankiet odbył się w Hotelu Forum. Materiały (dwa tomy) zostały wydane przez PWN Warszawa i University Park Press Baltimore; było to pierwsze w historii polsko-amerykańskie wydawnictwo naukowe.

1st International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, 25-27 czerwca 1987, Warszawa

1st International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics odbyło się w dniach 25-27 czerwca 1987 r. w Warszawie, w należącym do Politechniki Warszawskiej tzw. Pałacyku Rektorskim (róg ulicy Koszykowej i Alei Niepodległości (stary budyneczek z XIX w., w którym za czasów carskich mieściła się pensja dla panien z dobrych domów). Było to tzw. Sympozjum Satelitarne (Satelite Meeting) odbytego w następnych dniach XI Congress of Biomechanics w Amsterdamie. Pomysłodawcą utworzenia Grupy Roboczej ds. Symulacji Komputerowej w Biomechanice (Technical Group on Computer Simulation in Biomechanics) był Andrzej Komor. Przeprowadzenie Sympozjum powierzono Instytutowi Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Krzysztof Kędzior. W sympozjum udział wzięło około 40 uczestników. Uroczysty bankiet odbył się w Grand Hotelu. Materiały konferencyjne ukazały się jako numer specjalny kwartalnika Biology of Sport (Kędzior K., Komor A., Macukow B. (eds): Proceedings of 1st International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, Biology of Sport, Vol. V, Suppl. l, Warszawa 1988, 220 str.

13th Conference of the European Society of Biomechanics,  1-4 września 2002, Wrocław

13th Conference of the European Society of Biomechanics odbyła się we Wrocławiu w dniach 1 - 4 września 2002. Głównymi organizatorami były: Polskie Towarzystwo Biomechaniki i Politechnika Wrocławska. Przewodniczym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, a jego wiceprzewodniczącym prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior. Sekretarzami Komitetu Organizacyjnymi byli dr inż. Jarosław Filipiak, dr inż. Celina Pezowicz i dr inż. Krzysztof Ścigała. W konferencji uczestniczyło 374 naukowców z całego świata. Obrady obywały się w salach wykładowych Politechniki Wrocławskiej, a uczestnicy zaprezentowali swoje osiągnięcia w ramach 19-stu mini sympozjów. Łącznie przedstawionych zostało 428 prac, z czego 181 w formie prezentacji plenarnych. Dużą frekwencją cieszyły się wykłady zaproszonych wykładowców (Invited Lectures), wśród których znaleźli się:

  • Georg Bergmann (Free University of Berlin) - Biomechanics of  the Hip Joint,
  • Edmund S. Chao (Johns Hopkins University) - Simulation Technology for Biomechanical Analysis of the Musculoskeletal System,
  • Shu Chien, John Shyy (University of California) - Mechanism of Mechanochemical Transduction in Endothelial Cells,
  • Stephen C. Cowin (University of New York) - Bones have ears,
  • Rik Huiskes (Technical University of Eindhoven) - Biomechanical Stimuli in the Regulation of Bone Morphology and Mechanical Fitness,
  • Joachim Mester (German Sport University Cologne) - Vibration Load in Sport: From Biomechanical Fundaments to Application in Sport,
  • Andrzej Wall (Medical University of Wroclaw) - Clinical Aspects of Total Hip Arthroplasty.

Materiały konferencyjne wydano jako specjalny numer czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics:  “Proceedings of the 13th conference of the European Society of Biomechanics Wroclaw, 1-4 September 2002”, Vol.4, Suppl.1 (2002), 840 str.