Członek wspierający PTB

Członek wspierający PTB

  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością PTB, która dla poparcia działalności PTB zadeklarowała stałą składkę. 
  2. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

(Statut PTB, § 10)