Ośrodki biomechaniki w Polsce

Biała Podlaska

AWF Biała Podlaska, Katedra Nauk Przyrodniczych

Białystok

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Kultury Fizycznej, Zakład Anatomii i Biomechaniki

Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki i Inżynierii Sportowej

Politechnika Gdańska, Katedra Mechaniki i Mechatroniki

Gliwice

Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki

Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki

Politechnika Krakowska, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki

Łódź

Politechnika Łódzka, Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki

Poznań

Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Biomechaniki

Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Rehabilitacji, Zakład Biomechaniki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Wydział Wychowania Fizycznego, Zakład Anatomii i Biomechaniki

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” - Pracownia Diagnostyki Narządu Ruchu

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Mechaniki

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego, Zakład Biomechaniki

Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii Biomedycznej I Mechaniki Eksperymentalnej

Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Inżynierii Biomedycznej