Nagroda im. prof. Moreckiego i Fidelusa

Podstawa prawna

Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa przyznawana jest zgodnie § 7  Statutu PTB, który dopuszcza organizowanie konkursów naukowych mających na celu krzewienie i popieranie rozwoju biomechaniki. 

Funkcjonowanie nagrody normuje Regulamin (pdf) 


Geneza nagrody

Pierwszą nagrodą naukową, jaka była przyznawana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki była Nagroda im. dra Andrzeja Komora. W chwili, gdy jej formuła uległa wyczerpaniu, Polskie Towarzystwo Biomechaniki z inicjatywy Prof. dr hab. Andrzeja Wita, postanowiło zorganizować nowy konkurs mający na celu „zachęcenie absolwentów różnego typu uczelni wyższych do podejmowania prac naukowych z zakresu biomechaniki oraz popularyzację tej dyscypliny nauki w Polsce” (cytat z preambuły Regulaminu).

Na patronów konkursu wybrano prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa, uważanych za pionierów rozwoju biomechaniki nie tylko w Polsce. Ci dwaj wybitni uczeni, reprezentujący różne dziedziny nauki (Prof. A.Morecki - nauki techniczne, prof. K.Fidelus - nauki przyrodnicze), podjęli współpracę w latach 50-tych XX stulecia, wytyczając na lata nowe kierunki badań na styku tych dziedzin nauki. Stworzyli także swoje własne szkoły naukowe, kształcąc i promując młode kadry biomechaników.

Organizując zasady konkursu przyjęto, że w skład komisji konkursowej będą zawsze wchodzili uczniowie prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji PTB, na terenie której rozstrzygana będzie dana edycja konkursu. 


Organizacja konkursu

Konkurs o nagrodę im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa organizowany jest nie częściej jak raz w roku kalendarzowym. W praktyce jest on przeprowadzany przy okazji konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, które odbywają się co dwa lata. 

Komisja Konkursowa może każdorazowo ogłosić szczegółowe warunki kolejnej edycji konkursu, dlatego osoby zainteresowane udziałem w konkursie winne sprawdzić aktualne informacje zamieszczone na stronie internetowej najbliższej konferencji PTB.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Biomechaniki
dla młodych pracowników nauki im. prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa


Edycja 2010 (Warszawa)

I miejsce – Małgorzata Żak (Politechnika Wrocławska)
II miejsce – Roman Grygoruk (Politechnika Warszawska)
III miejsce – Joanna Gorwa (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)

Edycja 2012 (Białystok)

I miejsce – Michalina Błażkiewicz (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)

Równorzędne wyróżnienia:

Anna Floriańczyk (Politechnika Warszawska)
Magdalena Kobielarz (Politechnika Wrocławska, Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu)


Edycja 2014 (Łódź)

Równorzędne wyróżnienia:

Daniel Mirosław Jodko (Politechnika Łódzka)
Krzysztof Nasiłowski (Politechnika Łódzka)