„Mini-Sympozjum” Warszawa 9 maja 2019

INFORMACJA

o przebiegu zebrania naukowego „mini-Sympozjum” na temat:

Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka

 Dnia 9 maja 2019 roku odbyło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „mini-Sympozjum”, którego celem było stworzenie platformy sprzyjającej wymianie poglądów i doświadczeń zgromadzonych w różnych jednostkach naukowych, w których prowadzone są badania związane z analizą własności narządu równowagi człowieka. Impulsem do zorganizowania spotkania było obserwowane rozproszenie informacji o wynikach badań posturograficznych, realizowanych w różnych uczelniach i instytucjach warszawskich. Zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie powyższą tematyką także pracowników innych uczelni krajowych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Wydziałów WF i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydziału WF AWF Warszawa. Ogółem w „mini-Sympozjum” wzięło udział ponad 60 osób. Wykłady wprowadzające wygłosili: Wiszomirska I, Kaczmarczyk K.: Fizjologiczne podstawy funkcji narządu równowagi; Wychowański M.: Aparatura, sprzęt pomiarowy i metody pomiaru stabilności; Błażkiewicz M i wsp.: Parametry i wskaźniki oceny stanu funkcjonalnego narządu równowagi. Ponadto krótką prezentację systemu do automatyzacji pomiarów w teście „wstań i idź” (Timed Up and Go test) przeprowadził Pan Adam Bazela. Po każdym wykładzie przeprowadzono około 45 minutową dyskusję. Spotkanie było bezpłatne a prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszaw mgr Zbigniew Sikora udostępnił bez opłat pomieszczenia klubu Relax Qultura. Panie mgr inż. Barbara Łysoń, mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska były zaangażowane w sprawy organizacyjne. Uczestnicy „mini-Sympozjum” otrzymali certyfikaty. Fotorelacja z wydarzenia pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1MKjApYMmR9xIcJZVEoHssRNAOQXlpIMA?usp=sharing

Podsumowując należy uznać, że w opinii uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, spotkanie było ciekawe i pożyteczne, z perspektywą ewentualnej dalszej, międzyośrodkowej współpracy naukowej. Istnieją realne podstawy do zaplanowania następnego „mini-Sympozjum” podejmującego kolejny problem z zakresu metrologii i metodologii badań biomechanicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Wit

Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

ProfAJ

W dniu 20 marca 2019 Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych, 50 monografii, 2 podręczniki, 26 redakcji zbiorów prac, 17 książek pokonferencyjnych, 27 wydań renomowanych czasopism oraz 10 prac zwartych.

Profesor Jan Awrejcewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki a w latach 2012-2016 był Wiceprezesem Zarządu. Był też organizatorom International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2014 (Łódź, 1-3.09.2014). Jego szczególne osiągnięcia z zakresu biomechaniki inżynierskiej dotyczyły prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki czemu udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe.

Profesor Jan Awrejcewicz jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, który znacząco przyczynił się do rozwoju polskiej nauki i rozpowszechniania jej osiągnięć poza granicami kraju.

Laureaci Konkursu o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa 2018

Podczas International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018 rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu naukowego o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa.

Laureatami konkursu w roku 2018 zostali:

I miejsce - dr inż. Marta Kozuń (Politechnika Wrocławska)

"Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości strukturalne i mechaniczne ścian naczyń krwionośnych");

II miejsce - mgr inż. Katarzyna Szepietowska (Politechnika Gdańska)

"Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling";

artukuł naukowy autorów: Szepietowska, K., Magnain, B., Lubowiecka, I., Florentin, E. (2018). Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling. Structural and Multidisciplinary Optimization, 57(3), 1391-1409.

III miejsce - dr Paulina Szyszka (Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej)

"Variability range of selected biomechanical parameters of the snatch lift in elite female weightlifters", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Zmienność wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów");

Wyróżnienie - dr Artur Struzik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

"Estimation of potential elastic energy during the countermovement phase of a vertical jump based on the force-displacement curve".

Gratulujemy wszystkim laureatom. Zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu.

Nowy Regulamin członka PTB

Nowy Regulamin członka PTB

Od początku roku 2019 obowiązuje nowy Regulamin członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Dokument ten reguluje prawa i obowiązki członków PTB. Oto najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzenie dwóch rodzajów składki członkowskiej: normalnej i ulgowej,
  • Przyznanie prawa do opłacania składki ulgowej zarówno osobom przed uzyskaniem stopnia doktora (podobnie jak dotychczas) jak też członkom – emerytom,
  • Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do wnoszenia składki ulgowej oraz tracąca takie uprawnienia powinna zgłosić ten fakt do Skarbnika PTB,
  • Wprowadzono zasadę, że roczną składkę  członkowską  należy  opłacić  przelewem  na  konto  bankowe  PTB  do 31 marca  każdego  roku  lub  w  ciągu  miesiąca  od  otrzymania  informacji  o  przyjęciu w poczet członków PTB,
  • Uregulowano też możliwość wysyłania przez Zarząd PTB pisemnych upomnień i wezwania do opłacenia zaległych składek zarówno listem jak też pocztą elektroniczną. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, Skarbnik przedstawia Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków.

Prosimy wszystkich członków, którzy maja zaległości w opłacaniu składek, a chcą pozostać członkami PTB, o uregulowanie należności wobec PTB. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem PTB (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na wiosennym zebraniu Zarządu planujemy skreślić z listy członków osoby, których zaległość będzie większa niż 18 miesięcy.

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zdjęcie ze strony Uniwersytetu Jyväskylä https://www.jyu.fi/

W dniu 10 października 2018 w wieku 78 lat zmarł Profesor Paavo Komi.

Paavo Komi urodził się w Kauhajoki (Finlandia). Studiował na Uniwersytecie w Helsinkach (BS degree  w roku 1963) a następnie na Uniwersytecie Jyväskylä (1966). Tytuł doktora uzyskał w Penn State University (1969). Swoją karierę zawodową związał z University Jyväskylä, gdzie pracował do roku 2004, będąc w latach 1980 – 2004 profesorem na Wydziale Sportu i Nauk o Zdrowiu (Faculty of Sport and Health Sciences). Był siedmiokrotnym Doktorem Honoris Causa.

Paavo Komi był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Biomechaniki  (ISB) w latach 1981-1985. W uznaniu dla jego licznych zasług dla rozwoju biomechaniki w roku 1999 został mu nadany Muybridge Medal a w roku 2005 tytuł członka honorowego International Society of Biomechanics.  

Paavo Komi był bardzo aktywny w zakresie nauk o sporcie. Jego badania koncentrowały się nad mechanizmami adaptacji funkcji neuromięśniowych w wysiłku sportowym. Współtworzył European College of Sport Sciences ( ECSS), a latach 1995 – 1099 przewodniczył tej organizacji.

W uznaniu Jego zasług dla nauk o sporcie został w roku 2001 udekorowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC)  medalem Olympic  Order Award.

Prof. Paavo Komi miał swój wielki wkład w rozwój polskiej biomechaniki. Z jego życzliwości korzystało wielu polskich uczonych goszcząc na stażach w University Jyväskylä oraz prowadząc wspólne badania.