Laureaci Konkursu o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa 2018

Podczas International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2018 rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu naukowego o nagrodę im. prof. Adama Moreckiego i prof. Kazimierza Fidelusa.

Laureatami konkursu w roku 2018 zostali:

I miejsce - dr inż. Marta Kozuń (Politechnika Wrocławska)

"Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Wpływ zmian miażdżycowych na właściwości strukturalne i mechaniczne ścian naczyń krwionośnych");

II miejsce - mgr inż. Katarzyna Szepietowska (Politechnika Gdańska)

"Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling";

artukuł naukowy autorów: Szepietowska, K., Magnain, B., Lubowiecka, I., Florentin, E. (2018). Sensitivity analysis based on non-intrusive regression-based polynomial chaos expansion for surgical mesh modelling. Structural and Multidisciplinary Optimization, 57(3), 1391-1409.

III miejsce - dr Paulina Szyszka (Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej)

"Variability range of selected biomechanical parameters of the snatch lift in elite female weightlifters", rozprawa doktorska (tytuł w języku polskim "Zmienność wybranych wskaźników techniki rwania sztangi w grupie zawodniczek trenujących podnoszenie ciężarów");

Wyróżnienie - dr Artur Struzik (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

"Estimation of potential elastic energy during the countermovement phase of a vertical jump based on the force-displacement curve".

Gratulujemy wszystkim laureatom. Zachęcamy do udziału w następnej edycji konkursu.

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zmarł Profesor Paavo Komi

Zdjęcie ze strony Uniwersytetu Jyväskylä https://www.jyu.fi/

W dniu 10 października 2018 w wieku 78 lat zmarł Profesor Paavo Komi.

Paavo Komi urodził się w Kauhajoki (Finlandia). Studiował na Uniwersytecie w Helsinkach (BS degree  w roku 1963) a następnie na Uniwersytecie Jyväskylä (1966). Tytuł doktora uzyskał w Penn State University (1969). Swoją karierę zawodową związał z University Jyväskylä, gdzie pracował do roku 2004, będąc w latach 1980 – 2004 profesorem na Wydziale Sportu i Nauk o Zdrowiu (Faculty of Sport and Health Sciences). Był siedmiokrotnym Doktorem Honoris Causa.

Paavo Komi był przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Biomechaniki  (ISB) w latach 1981-1985. W uznaniu dla jego licznych zasług dla rozwoju biomechaniki w roku 1999 został mu nadany Muybridge Medal a w roku 2005 tytuł członka honorowego International Society of Biomechanics.  

Paavo Komi był bardzo aktywny w zakresie nauk o sporcie. Jego badania koncentrowały się nad mechanizmami adaptacji funkcji neuromięśniowych w wysiłku sportowym. Współtworzył European College of Sport Sciences ( ECSS), a latach 1995 – 1099 przewodniczył tej organizacji.

W uznaniu Jego zasług dla nauk o sporcie został w roku 2001 udekorowany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC)  medalem Olympic  Order Award.

Prof. Paavo Komi miał swój wielki wkład w rozwój polskiej biomechaniki. Z jego życzliwości korzystało wielu polskich uczonych goszcząc na stażach w University Jyväskylä oraz prowadząc wspólne badania.  

Zakończona konferencja w Zielonej Górze

Zakończona konferencja w Zielonej Górze

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTB pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom International Conference of the Polish Society of Biomechanics, która odbyła się w dniach 5-7 września 2018 w Zielonej Górze.

Podczas konferencji, w dniach 4-5 września 2018 odbyło się też posiedzenie Zarządu. Relację z jego obrad znaleźć można w zakładce Zebrania Zarządu.

W Zielonej Górze, w dniu 5 września 2018 odbył się Krajowy Zjazd Członków PTB. Do najważniejszych decyzji zjazdu należy z pewnością nadanie godności członka honorowego osobom o szczególnych zasługach dla naszego Towarzystwa. Znaleźli się wśród nich:

  1. Będziński Romuald Jerzy,
  2. Dworak Lechosław Bogdan,
  3. Kędzior Krzysztof Józef,
  4. Wit Andrzej Franciszek.

Krajowy Zjazd Członków uchwalił też Regulamin Członka Zwyczajnego. W jego treści uregulowano najważniejsze prawa i obowiązki członków Towarzystwa. Wprowadzono dwa rodzaje składki członkowskiej: normalną i ulgową, oraz określono osoby upoważnione do wnoszenia składki ulgowej (osoby przed uzyskaniem stopnia doktora oraz członkowie – emeryci, pod warunkiem przesłania odpowiedniej informacji do Skarbnika PTB). Krajowy Zjazd Członków podjął też uchwałę w sprawie ustalenia od roku 2019 wysokości składki normalnej na poziomie 60 zł oraz składki ulgowej na poziomie 40 zł.

Krajowy Zjazd Członków w dniu 5 września 2018

Krajowy Zjazd Członków w dniu 5 września 2018

W dniu 5 września 2018 w Zielonej Górze, podczas obrad International Conference  of the Polish Society of Biomechanics "BIOMECHANICS 2018", odbędzie się Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich członków PTB. Szczegółowe informacje oraz proponowany program Zjazdu dostępne w zaproszeniu wystosowanym przez Prezesa PTB (załącznik)