BIOMECHANICS 2020

Biomechanics 2020

Polskie Towarzystwo Biomechaniki oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki BIOMECHANICS 2020, która odbędzie się w dniach 9-11 września 2020 r. w Warszawie.

Konferencja BIOMECHANICS to największe organizowane w Polsce forum poświęcone zagadnieniom z dziedziny biomechaniki. Obecna edycja będzie niepowtarzalną okazją do zaprezentowania wyników swoich badań oraz wymiany doświadczeń w dyskusjach z naukowcami z całego świata.

Szczegółowe informacje są podane na: www.biomechanics2020.pl  (1st announcement)

Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej

ProfAJ

W dniu 20 marca 2019 Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych, 50 monografii, 2 podręczniki, 26 redakcji zbiorów prac, 17 książek pokonferencyjnych, 27 wydań renomowanych czasopism oraz 10 prac zwartych.

Profesor Jan Awrejcewicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki a w latach 2012-2016 był Wiceprezesem Zarządu. Był też organizatorom International Conference of the Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2014 (Łódź, 1-3.09.2014). Jego szczególne osiągnięcia z zakresu biomechaniki inżynierskiej dotyczyły prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki czemu udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe.

Profesor Jan Awrejcewicz jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, który znacząco przyczynił się do rozwoju polskiej nauki i rozpowszechniania jej osiągnięć poza granicami kraju.

„Mini-Sympozjum” Warszawa 9 maja 2019

INFORMACJA

o przebiegu zebrania naukowego „mini-Sympozjum” na temat:

Metodologiczne i metrologiczne problemy diagnostyki narządu równowagi człowieka

 Dnia 9 maja 2019 roku odbyło się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie „mini-Sympozjum”, którego celem było stworzenie platformy sprzyjającej wymianie poglądów i doświadczeń zgromadzonych w różnych jednostkach naukowych, w których prowadzone są badania związane z analizą własności narządu równowagi człowieka. Impulsem do zorganizowania spotkania było obserwowane rozproszenie informacji o wynikach badań posturograficznych, realizowanych w różnych uczelniach i instytucjach warszawskich. Zaskoczeniem dla organizatorów było zainteresowanie powyższą tematyką także pracowników innych uczelni krajowych. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, Wydziałów WF i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydziału WF AWF Warszawa. Ogółem w „mini-Sympozjum” wzięło udział ponad 60 osób. Wykłady wprowadzające wygłosili: Wiszomirska I, Kaczmarczyk K.: Fizjologiczne podstawy funkcji narządu równowagi; Wychowański M.: Aparatura, sprzęt pomiarowy i metody pomiaru stabilności; Błażkiewicz M i wsp.: Parametry i wskaźniki oceny stanu funkcjonalnego narządu równowagi. Ponadto krótką prezentację systemu do automatyzacji pomiarów w teście „wstań i idź” (Timed Up and Go test) przeprowadził Pan Adam Bazela. Po każdym wykładzie przeprowadzono około 45 minutową dyskusję. Spotkanie było bezpłatne a prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszaw mgr Zbigniew Sikora udostępnił bez opłat pomieszczenia klubu Relax Qultura. Panie mgr inż. Barbara Łysoń, mgr Małgorzata Butkiewicz-Ostrowska były zaangażowane w sprawy organizacyjne. Uczestnicy „mini-Sympozjum” otrzymali certyfikaty. Fotorelacja z wydarzenia pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1MKjApYMmR9xIcJZVEoHssRNAOQXlpIMA?usp=sharing

Podsumowując należy uznać, że w opinii uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, spotkanie było ciekawe i pożyteczne, z perspektywą ewentualnej dalszej, międzyośrodkowej współpracy naukowej. Istnieją realne podstawy do zaplanowania następnego „mini-Sympozjum” podejmującego kolejny problem z zakresu metrologii i metodologii badań biomechanicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Wit

Nowy Regulamin członka PTB

Nowy Regulamin członka PTB

Od początku roku 2019 obowiązuje nowy Regulamin członka zwyczajnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Dokument ten reguluje prawa i obowiązki członków PTB. Oto najważniejsze zmiany:

  • Wprowadzenie dwóch rodzajów składki członkowskiej: normalnej i ulgowej,
  • Przyznanie prawa do opłacania składki ulgowej zarówno osobom przed uzyskaniem stopnia doktora (podobnie jak dotychczas) jak też członkom – emerytom,
  • Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do wnoszenia składki ulgowej oraz tracąca takie uprawnienia powinna zgłosić ten fakt do Skarbnika PTB,
  • Wprowadzono zasadę, że roczną składkę  członkowską  należy  opłacić  przelewem  na  konto  bankowe  PTB  do 31 marca  każdego  roku  lub  w  ciągu  miesiąca  od  otrzymania  informacji  o  przyjęciu w poczet członków PTB,
  • Uregulowano też możliwość wysyłania przez Zarząd PTB pisemnych upomnień i wezwania do opłacenia zaległych składek zarówno listem jak też pocztą elektroniczną. W przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, Skarbnik przedstawia Zarządowi wniosek o skreślenie z listy członków.

Prosimy wszystkich członków, którzy maja zaległości w opłacaniu składek, a chcą pozostać członkami PTB, o uregulowanie należności wobec PTB. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Skarbnikiem PTB (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Na wiosennym zebraniu Zarządu planujemy skreślić z listy członków osoby, których zaległość będzie większa niż 18 miesięcy.